Showing 1 – 20 of 70
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
 • The Art of JAMA November 20, 2013

  Thomas B. Cole, MD, MPH
  TOPICS: ice

  JAMA. 2013; 310(19):2018-2019. doi: 10.1001/jama.2013.5418

 • ARTICLE May 24, 1971

  C. E. Schorer, MD

  JAMA. 1971; 216(8):1352-1352. doi: 10.1001/jama.1971.03180340070035

 • Original Investigation September 04, 2013

  Yu Xu, PhD; Limin Wang, PhD; Jiang He, MD, PhD; Yufang Bi, MD, PhD; Mian Li, PhD; Tiange Wang, PhD; Linhong Wang, PhD; Yong Jiang, MS; Meng Dai, BS; Jieli Lu, MD, PhD; Min Xu, PhD; Yichong Li, MS; Nan Hu, MS; Jianhong Li, MS; Shengquan Mi, PhD; Chung-Shiuan Chen, MS; Guangwei Li, MD, PhD; Yiming Mu, MD, PhD; Jiajun Zhao, MD, PhD; Lingzhi Kong, MD; Jialun Chen, MD; Shenghan Lai, MD, MPH; Weiqing Wang, MD, PhD; Wenhua Zhao, PhD; Guang Ning, MD, PhD; for the 2010 China Noncommunicable Disease Surveillance Group
  TOPICS: diabetes mellitus, type 2, adult, hemoglobin a, prediabetes

  JAMA. 2013; 310(9):948-959. doi: 10.1001/jama.2013.168118

  Includes: Supplemental Content